ساب سیژن، اسکار ،جوان سازی

اسفند ۴, ۱۳۹۵

ساب سیژن یا زیر تراشی

ساب سیژن ساب سیژن چیست و چگونه کار میکند؟ ساب سیژن یک روش جراحی کوچک برای درمان اسکار و چین و چروک است.و جراحی در سطح […]
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴

ساب سیژن یا زیر سازی پوست

subcision ساب سیژن ساب سیژن عبارتست از آزاد کردن چسبندگی های بین پوست و بافت همبند زیرین آن که بیشتربرای درمان فرورفتگی جوشگاه ( اسکار ) […]