کاشت مو
کلیات کاشت موی طبیعی
اسفند ۵, ۱۳۹۴
کاشت ابرو
اسفند ۵, ۱۳۹۴

مقایسه بین کاشتfit و کاشتfut

بحثهای زیادی در مورد مقایسه این دو روش بین محققین وجود داشته ودارد ولی متاسفانه عمده مطالب در مورد برتری هرگونه از این روشها در اینترنت و رسانه های عمومی و جراید بیشتر تبلیغاتی و بر اساس منافع فردی است. ما از هردو روش بر اساس آناتومی و نیازهای فردی استفاده  میکنیم.

منطقه اهداکننده و تشکیل اسکار:
یکی از مشکلات در انجام روش جراحی در کاشت fut ایجاد یک اسکار خطی در پشت سر است که در کسانیکه تمایل دارند موی سر کوتاه داشته باشند ایجاد مشکل میکند.ولی این اسکار در همه وجود ندارد و یا بسیار کم است.
با استفاده از بخیه تریکوفیتیک که تکنیکی برای به حداقل رساندن ایجاد اسکار در پشت سر است و ممانعت از آسیب رسیدن به فولیکولهای مویی که در حاشیه برش درتکنیک futوجود دارند میتوان ایجاد اسکار را به حد اقل رساند.
اسکارهایی که در روش کاشت fit یا کاشت fue احتمالا بوجود میاید بصورت نقطه های گرد و روشن و با تیره خیلی کوچکی هستند که فقط زمانی قابل رویت هستند که موهای پشت سر تراشیده شود. وناشی از ورود وسیله پانچ برای استخراج فولیکول مو است.
fut-fue
عمق برش با FIT معمولا در مقایسه با fut کمتر است . عمق پانچ در سطح  درم یا محل اتصال بین درم و چربی است ولی در fut عمق برش در سطح چربی و یا حتی فاشیاست.
در FUE یا همان fit هر چقدر از منطقه دهنده پیاز مو با تراکم بسیار بالا و بیش از ۵۰ درصد از تراکم با پانچ برداشته شود  منطقه حالت بید خورده و خالی از مو بخود میگیرد  و حد فاصل بین قسمت هایی که پانچ شده اند یا کمتر پانچ شده اند مشخص تر میشود. و اگر مناطق پانچ شده بسیار نزدیک هم باشند اسکار  و یا جای زخم بوجود آید.

بقای پیوند
بحثهای زیادی در مورد بقای گرافتها در هردو  روش انجام گرفته است ولی هنوز به قطعیت نمیتوان  در موردمقایسه میزان بقای گرافت در هردو روش نظر داد.
میزان هرز رفتن و قطع شدن فولیکولها در fitنسبی به روش جراحی نواری یا کاشت fut بیشتر است و نیز گرافتهای استخراج شده در fitنازک تر و به همین علت آسیب پذیر ترند.
ولی احتمال ضایع  و قطع شدن فولیکولهای مو در روش futو زیر میکر وسکوپ بین یک تا دو درصد است.و بعلت از دست ندادن متعلقات فولیکول مویی در این روش احتمال از دست دادن آب فولیکول کمتر و آسیب پذیری آن در هنگام کاشت کمتر میشود.

قرار دادن گرافت
بین روش کاشت گرافتها در جلوی سر بین هر دو تکنیک فرقی وجود ندارد و پزشک متخصص باید با حذاقت بک طرح کلی برای کاشت در منطقه پیوند گیرنده داشته باشد .
رعایت خط رویش مو در ناحیه رستنگاه مو در جلوی سر نسبت به کاشت مو در بقیه سر مهمتر و ظریفتر است و پزشک باید طرحی دقیق در مورد این متطقه و کاشت فولیکولهای تک تار مو،دو تارمو و سه تار موی داشته باشد و طیف پراکندگی و توزیع مو از ناحیه رستنگاه به پشت سر که ازناحیه کم تراکم به  ناحیه پر تراکم  ختم میشود را بشناسد.همچنین لزوم بکار بردن زاویه مناسب برای کاشت فولیکولهای مو مشخص و مبرهن است.
مجموعه ای از مهارت و تجربه و حوصله برای موفقیت در fitلازم است توجه به عمق فرو بردن پانچ و زاویه مناسب برای استخراج فولیکول مو و حلوگیری از قطع فولیکول لازم است.
مدت زمان انجام fitخیلی زیاد است و این مسئله میتواند باعث خستگی پزشک و دستیاران گردد  و باعث محدودیت برداشت فولیکول از ناحیه دهنده  و نیز کم شدن دقت در کاشت فولیکولهای مو در ناحیه گیرنده شود.
تعداد گرافت در هر جلسه
بسیاری از پزشکان قادر به برداشت تعداد زیادی گرافت و فولیکول مو در روش fit با آن تعداد که در روش futو جراحی قابل استخراج است و به ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میرسد نیستند البته استثناتی هم وجود دارد و مواردی از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هم گزارش شده ولی در این موارد میزان تلفات  و آمار قطع شدن فولیکوهای مو گزارش نشده است.

هزینه
هزینه کاشت مو در روش fitدر مقایسه با روش جراحی کاشت مو و یا fut باالاتر است و گاهی خیلی بیشتر از روش fut و یا حتی دو برابر میشود

با روش fit می توان از موهای بدن برای پیوند به موهای سر استفاده کرد ولی نه بعنوان موهای اصلی بلکه بعنوان موهایی که در لابلای موهای اصلی کاشته شده قرار بگیرند چون سیکل رویش موهای بدن با موهای سر فرق میکند .از تیره رنگ شدن ناحیه برداشت مو میتوان بعنوان عارضه ای از این تکنیک نام برد.

وقتی به تعداد کمی گرافت برای کاشت نیاز داریم مثلا برای کاشت ابرو میتوان از تکنیک fitاستفاده کرد و با این انتخاب عالی ریسک اسکار در ناحیه دهنده پایین میاید.

از روش fitمیتوان برای ترمیم اسکار خطی در تکنیک fut استفاده کرد.همچنین میتوان از روش fitبعنوان روش کمکی و تکمیلی در کنار fut که روش ترکیبی نام برده میشود استفاده کرد.

مقایسه درد و خونریزی در هردو روش
برخی ازجراحان اعتقاد دارند  وش fitنسبت به fut درد کمتری دارد ولی داده های معتبری دراین زمینه وجود ندارد و در مقام مقایسه باید تعداد یکسانی از گرافتها ی برداشته شده  در هر دو روش  مثلا ۱۰۰۰عدد را در هر دو روش باهم مقایسه کرد.
البته در هر دو روش تا حدودی درد بو
جود میاید و این مورد بخاطرآسیب رساندن به عصب پشت سری در هردو روش است. و بیحسی بوجود آمده منکن است چندین ماه  و حدودا شش ماه بطول بیانجامد .
خونریزی اندک در هر دو  روش وجود دارد ولی در futمختصری بیشتر ولی طبیعی است.

خلاصه
هردو روشهای کاشت مو روشهای قابل قبولی برای انجام هستند وهردو روش دارای مزایا و یا معایبی خاص خودمیباشند.
تکنیک futموثرتر و استاندارد طلایی است ولی برای کسانیکه تحمل اسکار خطی  پشت سرراندارند. و یا به تعد اد موی زیادی برای کاشت نیاز ندارند و یا قصد برداشت از موهای بدن را دارند توصیه ما fitمی باشد.

هدف از انجام کاشت مو ساده می باشد منتقل کردن بخشی از فولیکولهای  مو از پشت سر به جلوی سر.با اینحال هر پزشک متبحری به شما خو اهد گفت که این روش در ظاهر آسان ولی در عمل پیچیده است و هر پزشکی باید این عمل را  در نظر داشته باشد که ریزش مو پیشرونده بوده و هر طرحی با ید با در نظر گرفتن این وضعیت در آینده انجام شود.پزشک باید هم ناحیه دهنده و هم گیرنده را از نظر تعداد موهای لازم و تراکم بافت دهنده ارزیابی کرده و راهکارهای لازم برای جلوگیری از ریزش موهای قبلی با استفاده از مینوکسیدیل یا فیناسترید را در نظر بگیرد. وبه بیمار اطلاعات لازم در این رابطه و مراقبتهای بعد از کاشت مو داده شود.
کاشت و برداشت فولیکول  مو قسمتی از این اقدام پزشکی ترمیمی برای کاشت موست و نیاز به توجیه و راهنمایی بیماردارد و هر عملی بدون لحاظ کردن این موارد نتیجه وخیمی را برای بیمار رقم خواهد زد.

دیدگاه ها بسته شده است