FUT یا FIT
اسفند ۵, ۱۳۹۴
کاشتمو
پرسش و پاسخ درباره کاشت مو
اسفند ۶, ۱۳۹۴

کاشت ابرو

روش کاشت ابرو یک روش مطمئن برای بیمارانی است که بطور کامل یا نسبی ابروهای خودرا از دست داده اند و این تکنیک میتواند ظاهری طبیعی برای متقاضی بوجود آورد و بسیار موثر است.

کاشت ابرو

کاشت ابرو

از دست دادن ابرو بعلت علل گوناگونی است از بیماریهای مادرزادی که باعث عدم رشد و ایجاد ابرو از بدو تولد میشود تا سوختگی و حوادث و بیماریهای ایمنی و غددی و داخلی و پوستی و روانی ودستکاری برای تغییر فرم ابرو وغیره.
دربیماریهای غددی و داخلی مثل کم کاری تیرویید کاشت ابرو به شرطی که بیماری اولیه تحت کنترل باشد میتواند کمک نماید و موثر باشد.
در بیماریهایی مثل طاسی سکه ای ابرو و مژه،لوپوس و لیکن پلان و بیماریهای روانی وسواس و اجبار  و جنون کندن موکه بیمار میل به کندن موهای ابرو و مژه را دارد تا زمانی که بیماری زمینه ای کنترل نشده باشد انجام کاشت ابرو درست نیست.

برای انجام کاشت مو ی ابرو از هر دو روش کاشت FIT و کاشت FUT یعنی روشهای برداشت واحدهای فولیکولی مو بصورت دانه دانه یا برداشت نوار از پشت سر بصورت جراحی و استخراج پیاز و فولیکول مو از آن میتوان بهره برد.

منطقه کاشت مو آماده میشود و شکافهای بسیار ظریف و متراکمی برای جای دادن گرافتهای تک موی ظریف  که قبلا از پشت سر تهیه شده است ایجاد میشود.برای بهترین نتیجه رعایت جهت و توزیع مناسب  گرافتهای کاشته شده  فوق العاده مهم است.

الگوی رشد موهای کاشته شده کاملا شبیه موهای سر می باشد و نیاز است که به دفعات کوتاه شود .در هر ابرو بین ۴۰تا ۳۰۰  ابرو مورد نیاز است این تعداد متناسب با نژاد ،ظاهر و جنسیت می باشد.

کاشت ابرو

کاشت ابرو

انجام عمل با بیحسی موضعی انجام میگیرد.

عوارض کاشت ابرو

عوارض کاشت ابرونادر است و شامل قرمزی ،ورم، و التهاب مختصر بعد از انجام عمل و کلویید و جوش و کیست بصورت دیررس می باشد .هرچند احتمال ایجاد اندک می باشد.
موهای کاشته شده معمولا ظرف دو هفته میریزد و بعد از سه تا شش ماه رشد مینماید.نتایج نهایی بعد از ۶ ماه قابل رویت است.

یکی از بهترین نتایج برای کاشت ابرو در کسانی بوجود میاید که بصورت مادرزادی بطور کامل یا نسبی فاقد ابرو هستند و با کاشت ۲۰۰تار مو در هر ابروظاهری طبیعی و زیبا بهم میزنند و مشکلشان حل میشود.

دیدگاه ها بسته شده است