روزاسه،بیماری،دکتر حمید وحیدی

اسفند ۷, ۱۳۹۵

بیماری روزاسه به زبان ساده

. روزاسه یک بیماری پوستی مزمن و مشکل ساز است که صورت را درگیر کرده با دوره های تخفیف و تشدید همراه بوده و بیشتر بعد […]