کاشت مو

اسفند ۵, ۱۳۹۴

کاشت ابرو

روش کاشت ابرو یک روش مطمئن برای بیمارانی است که بطور کامل یا نسبی ابروهای خودرا از دست داده اند و این تکنیک میتواند ظاهری طبیعی […]
اسفند ۵, ۱۳۹۴

FUT یا FIT

مقایسه بین کاشتfit و کاشتfut بحثهای زیادی در مورد مقایسه این دو روش بین محققین وجود داشته ودارد ولی متاسفانه عمده مطالب در مورد برتری هرگونه […]
اسفند ۵, ۱۳۹۴
کاشت مو

کلیات کاشت موی طبیعی

     کاشت مو مو یکی از اجزا تشکیل دهنده زیبایی است که نقش مهمی در نمود جوانی و زیبایی و بیان شخصیت بازی میکند و […]
اسفند ۵, ۱۳۹۴

تشخیص معتبر بودن یک مرکز کاشت مو

مطابق قوانین وزارت بهداشت و درمان، انجام کاشت مو,پیوند مو,کاشت موی طبیعی فقط در بیمارستانها و کلینیک مجاز تخصصی پوست و موی می باشد. با توجه […]