کلینیک زیبایی،پزشکان عمومی،تخلف

فروردین ۷, ۱۳۹۶

در کلینیکهای زیبایی چه میگذرد؟

در کلینیکهای زیبایی چه میگذرد؟ در چند سال اخیر کلینیک هایی با عنوان کلینیک‌های زیبایی احداث شده که با ارائه یک بسته زیبایی از پوست گرفته تا مو […]