کاشت ریش

مهر ۲۹, ۱۳۹۶
کاشت ریش

کاشت ریش و سبیل

کاشت ریش و کاشت سبیل چیست؟ از جمله موهای پرپشت ، داشتن ریش و سبیل برای مردان یکی از نشانه های قدرت و اقتدار است. موهای […]