چربی،تزریق،جوانسازی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۴

تزریق چربی

  تزریق چربی تاریخچه ظرف یک دهه اخیر به لطف کوشش های دکتر سیدنی کلمن تزریق چربی از یک روش صرفاً پر کننده ،به روشی بی […]