میگرن،بوتاکس،درمان

بهمن ۲۰, ۱۳۹۴

درمان میگرن و بوتاکس

بوتاکس چیست؟ بوتاکس یک نام تجاریست. نام تجاری سمی بنام بوتولینوم که از یک باکتری بنام کلستریدیوم بوتولینوم استخراج میشود .این سم با بازداری  و مهار […]