معافیت، سربازی،پوستی

بهمن ۱۷, ۱۳۹۴

معافیتهای پوستی مشمولین خدمت نظام وظیفه

  بیماریهای پوست و بافت زیر پوست بند۱- انواع اگزمای وسیع و شدید : الف) درصورتی که مزمن و مقاوم به درمان بوده و مانع از […]