لیکن پلان،بیماری پوستی،دکتر حمید وحیدی

اسفند ۴, ۱۳۹۵

لیکن پلان

بیماری لیکن پلان یکی ازبیماریهای شایع پوست است که درآن ضایعات التهابی،خارش داردرپوست رخ داده ومی تواندمخاط وفولیکول مووناخن رانیزگاهی درگیرسازد،علت این بیماری به درستی شناخته […]