لیپولیز،چربی،لیپوماتیک

بهمن ۱۸, ۱۳۹۴

لیپولیز با روش لیپوماتیک

  دستگاه لیپوماتیک یکی از دستگاهای لیپولیز در جهان است که توسط FDAتائید شده است این دستگاه برای اولین بار توسط یک جراح آلمانی ابداع شد […]