لک صورت، ملاسما،درمان

اسفند ۴, ۱۳۹۵

ملاسما یا لک صورت

ملاسمابه لکه های قهوه ای برروی صورت افرادبالغ گفته می شود.معمولاًدوطرف صورت درگیراست.بیشترین مکانهای درگیرگونه هاٰ،پل بینی،پیشانی لب فوقانی است. چه کسی مبتلابه ملاسمامی شود ؟ […]