دکتر حمید وحیدی

اسفند ۵, ۱۳۹۴

FUT یا FIT

مقایسه بین کاشتfit و کاشتfut بحثهای زیادی در مورد مقایسه این دو روش بین محققین وجود داشته ودارد ولی متاسفانه عمده مطالب در مورد برتری هرگونه […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۴
لیزربرای درمان تعریق

درمان تعریق شدید زیر بغل با لیزرلیپولیز و آراف فرکشنال

تعریق  برای بدن بسیار مهم است و بدن با این کار  درجه حرارت خود را تنظیم می‌کند. وقتی  ما درمواجهه با گرما قرار می‌گیریم، هیپوتالاموس که […]