تاریخچه کاشت مو طبیعی

بهمن ۱۸, ۱۳۹۴
کاشت مو

تاریخچه و چشم انداز کاشت موی طبیعی

تاریخچه کاشت مو طبیعی استفاده از  فلاپ های پوست سر، که در آن قسمتی از بافت پوست سر با جریان خون اصلی خود به قسمت  طاس […]