اسکلروتراپی،عروق واریسی،درمان

بهمن ۲۵, ۱۳۹۵

اسکلرو تراپی چیست؟

اسکلروتراپی اسکلرو تراپی یک روش تزریقی برای خلاص شدن از شر عروق واریسی است .روشی بسیار قدیمی که از سال ۱۹۳۰اجرا میشده است ودر حال حاضر […]