اسکلروتراپی،عروق واریسی،درمان

آذر ۵, ۱۳۹۶
عروق واریس

عروق واریسی پا چیست؟

عروق واریسی به عروق وریدی برجسته و متسع در هر قسمت از بدن گفته میشود که معمولا این عروق بیشتر در ساق پا و روی پا […]
بهمن ۲۵, ۱۳۹۵

اسکلرو تراپی چیست؟

اسکلروتراپی اسکلرو تراپی یک روش تزریقی برای خلاص شدن از شر عروق واریسی است .روشی بسیار قدیمی که از سال ۱۹۳۰اجرا میشده است ودر حال حاضر […]