آکنه،جوش،متخصص پوست

بهمن ۱۳, ۱۳۹۵

آکنه یا جوش جوانی

به منافذبسته شده غددچربی (دانه های سرسیاه وسرسفید)،جوش ها وضایعات عمیق تر(کیست هایاندول ها)که درصورت،گردن،سینه،پشت،شانه هاوحتی بازوهابروزمی کنند،اصطلاحا(آکنه)گفته می شود.کم وبیش اکثرنوجوانان به اکنه مبتلامی شوند.بااینحال،این […]