لیزرموهای زائد

بهمن ۱۸, ۱۳۹۴

لیزر موهای زاید

مراقبت های قبل از لیزر موهای زاید در ناحیه مورد نظر نباید تبخال وجود داشته باشد در غیر اینصورت ابتدا باید درمان شود. ۲۴ ساعت قبل […]