معافیتهای پوستی مشمولین خدمت نظام وظیفه

هایفو و آر اف سوزنی فراکشنال در جوانسازی پوست
بهمن ۱۷, ۱۳۹۴
کاشتمو
ریزش مو
بهمن ۱۸, ۱۳۹۴

 

بیماریهای پوست و بافت زیر پوست
بند۱- انواع اگزمای وسیع و شدید :
الف) درصورتی که مزمن و مقاوم به درمان بوده و مانع از فعالیت در نیروهای مسلح شود : معاف دائم
ب)اگزمای شدید ، مزمن و مقاوم به درمان هر دو دست (از مچ به پائین به طور کامل ) و یا هر دو پا ( از مچ به پائین به طور کامل) : معاف دائم
ج) درسایر موارد : معاف از خدمات رزمی

بند۲- عفونت های قارچی عمیق و وسیع پوست مانند نوکاردیازیس ، اسپروتریکوزیس و……..
الف) درصورتیکه مزمن و مقاوم به درمان باشد : معاف دائم
ب)کچلی : شش ماه معاف موقّت

بند۳- هیپرئیدروز(عرق کردن کف یک یا دو دست و یا کف یک یا دو پا ) شدید (بنحویکه در دمای معمول اتاق بعد از شستن و خشک کردن دستها یا پاها بعداز مدت ۵ دقیقه کف دستها یا پاها کاملاً خیس شود) : معاف از خدمات رزمی
بند۴- لیکن پلان پوستی و مخاطی شدید و گسترده : معاف دائم

بند۵- پسوریازیس :
الف) شدید کف دست ها و یا پا ها و یا پسوریازیس های شدید و گسترده بدن (بیش از ۲۵درصد ) و یا انورسه و یا پسوریازیسهای شدید سروگردن : معاف دائم
ب) در سایر موارد : معاف از خدمات رزمی

بند۶- سل های پوستی : معاف دائم
بند ۷- لوپوس اریتماتوسیستمیک و یا لوپوس اریتماتو تحت حاد و یا لوپوس اریتماتودیسکوئید : معاف دائم
بند۸- خال های پیگمانته مادرزادی و یا آنژیوم های وسیع و غیرقابل عمل :
الف) توأم با اختلالات عملی و یا در سرو صورت که کراهت منظر شدید ایجاد کرده باشد : معاف دائم
ب) در سایر موارد : معاف از خدمات رزمی

بند۹-مایکوزیس فونگوییدس وسایر لنفومهای پوستی وپاراپسوریازیس با پلاکهای بزرگ معاف دایم
بند۱۰- سیکاتریس های جلدی در صورتی که وسیع (بیش از ۲۰درصد) سطح بدن و ضخیم بوده یا چسبندگی به اطراف داشته و مانع حمل تجهیزات ویا انجام تمرینات نظامی بوده یا تمایل به زخم شدن داشته و یا اختلالات عملی در اندامها ایجاد کرده باشد : معاف دائم
تبصره- برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

بند۱۱- سیکاتریسهای صورت وگردن در صورتیکه کراهت منظر شدید ایجاد کرده باشد : معاف دائم
بند۱۲- ویتیلیگوگسترده صورت و یا هر دو دست بطور کامل و یا باوسعت بیش از ۴۰ درصد کلّ بدن : معاف دائم
تبصره – برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

بند۱۳- عوارض پوستی شدید که در اثر اختلالات عروقی ایجاد شده باشد مانند فلبیت های عمقی و سطحی که با ورم مزمن اندام توأم باشد : معاف دائم. بند۱۴- هیپودرمیتهای ندولر شدید ، منتشر ، مقاوم و توأم با علائم سیستمیک : معاف دائم

بند۱۵- درماتوزهای اتوایمیون تاولی اکتسابی و مادرزادی وآکرودرماتیت مزمن هالوپو ، آکرودرماتیت آنتروپاتیکا ، اریتم مولتی فرم شدید با درگیری مخاطی و عروقی : معاف دائم
بند۱۶- هیپرکراتوز یا میخچه یا زگیلهای کف هر دو دست و یاهر دوپا :
الف) در موارد شدیدکه بیش از ۳۰درصدکف هر یک از دستها و پاها را گرفتار کرده باشد و مقاوم به درمان باشد : معاف دائم
ب)در موارد خفیف : معاف از خدمات رزمی

بند۱۷- فرونکولوز شدید و وسیع که بیش از ۴۰درصد سطح بدن را گرفتار کرده باشد و مقاوم به درمان باشد : معاف دائم
بند۱۸- بیماریهای پوستی که در حین انجام خدمت وظیفه یا در اثر حسّاسیّت و یا مسمومیت نسبت به مواد شیمیائی (شغلی، داروئی ، جنگی) ایجاد شده و به درمان مقاوم باشد : معاف دائم

بند۱۹- کهیر:
الف) همراه با آنژیوادم : معاف دائم
ب) در سایر موارد : معاف از خدمات رزمی

بند۲۰- آلوپسی آرآتا همراه با کراهت منظر یا توتالیس و یا یونیورسالیس : معاف دائم تبصره- برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی

بند۲۱- انواع آکنه :
الف) آکنهConglobata و Fulminant توأم : معاف دائم
ب) آکنه شدید که صورت و بدن را گرفتار نماید و مقاوم به درمانهای معمول باشد : معاف از خدمات رزمی

بند۲۲- لیشمانیوز (سالک پوستی ) فعّال : شش ماه معاف موقّت
بند۲۳- سارکوئیدوز : الف) نوع منتشر با درگیری بیش از ۲۵درصد سطح بدن : معاف دائم ب) در سایر موارد : معاف از خدمات رزمی

بند۲۴- بیماری ژنودرماتوز مانند توبروز اسکلروزیس ، رکلین هوزن ، آلبینیسم ، گزرودرماپیگمانتوزا ، پورفیری : معاف دائم
بند۲۵- ایکتیوز گسترده مادرزادی یا اکتسابی : الف) با گرفتاری بیش از ۲۵درصد سطح بدن : معاف دائم
ب )۲۵درصد و کمتر ازسطح بدن : معاف از خدمات رزمی

بند۲۶- لیکن سیمپلکس مزمن : الف) بین ۲۰- ۱۱ درصد سطح بدن : معاف از خدمات رزمی ب ) ۲۱ درصد و بالاتر سطح بدن : معاف دائم
بند ۲۷- هیدرآدنیت چرکی عود کننده : معاف از خدمات رزمی

بند ۲۸- مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین
بند ۲۹- سایر بیماریها :
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آیین نامه می با

 

دیدگاه ها بسته شده است